Wypracowanie

Co jest ważniejsze? Być, a może mieć?

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 21.04.2024 o 17:36

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Dylemat "być czy mieć" to starożytna kwestia. Współczesny świat kładzie duży nacisk na posiadanie, co może zatracić wartości życiowe. Czy jednak "mieć" jest ważniejsze od "bycia"?🤔

Dyskusja o dylemacie "być czy mieć" jest tak stara, jak ludzkość. Od dawna człowiek dążył do posiadania - od narzędzi kamiennych po współczesne technologie. Współczesny świat, zdominowany przez kapitalizm i konsumpcjonizm, z pewnością położył ogromny nacisk na posiadanie, co w konsekwencji często przesłania prawdziwe wartości życiowe. Czy jednak "mieć" jest ważniejsze od "bycia"?

Patrząc na prehistorię, możemy zauważyć, że już naszym praprzodkom posiadanie było niezbędne do przetrwania. Narzędzia, dzięki którym zdobywali pożywienie, czy symboliczne przedmioty, które mogły sugerować pewien status lub przynależność do grupy, były kluczowe. Jednak w tych czasach posiadanie służyło bezpośrednio byciu - umożliwiało życie i podtrzymywanie kultury.

Wpływ rewolucji przemysłowej na percepcję dóbr materialnych jest niepodważalny. Przejście od produktów rzemieślniczych do masowej produkcji zmieniło nie tylko sposób wytwarzania dóbr, ale i stosunek do nich. Produkty "z duszą" zostały zastąpione przez "zimne" produkty, które można było szybko i masowo reprodukować. Statystyki gospodarcze z tego okresu pokazują, jak gospodarka zaczęła dominować nad potrzebami społecznymi, prowadząc do rozwoju materializmu.

Pojawia się więc pytanie o rolę posiadania w kontekście kulturowym i społecznym. Współczesne społeczności często kierują się chęcią posiadania, co może prowadzić do utraty ludzkich wartości. Ludzie stający się niewolnikami własnych dobytków to typowy obraz dla naszych czasów. Dylematy współczesnego społeczeństwa, gdzie skupienie na posiadaniu bogactwa jest często mylone z osiąganiem szczęścia, stają się coraz bardziej widoczne.

Z drugiej strony, być, jako esencja wolności i samorealizacji, postrzegane jest jako prawdziwe spełnienie. Przykład Salomona, który mimo ogromnych bogactw doceniał mądrość ponad materialne sukcesy, czy filozoficzne "Myślę, więc jestem" Descartesa podkreślają, że bycie jest fundamentem naszej egzystencji i niezależności myślenia.

Patrząc w przyszłość, warto zastanowić się nad światem, gdzie "być" zyskuje na priorytecie nad "mieć". Edukacja i wychowanie przyszłych pokoleń w duchu wartości niematerialnych mogłyby przyczynić się do kształtowania społeczeństwa bardziej skoncentrowanego na byciu, niż na bezmyślnym gromadzeniu dóbr.

Podsumowując, choć historycznie "mieć" wydaje się dominować, to refleksja nad "byciem" wydaje się być kluczowa dla osiągnięcia prawdziwego szczęścia i spełnienia. Bycie pozwala na głębszą introspekcję i rozwój osobisty, co jest niemożliwe do kupienia za żadne pieniądze. Niemniej jednak, odnalezienie równowagi między byciem a posiadaniem może być odpowiedzią na wiele współczesnych dylematów. Moim zdaniem, choć oba aspekty są ważne, to właśnie bycie powinno stanowić fundament naszych dążeń.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Wypracowanie jest bardzo dobrze napisane i przemyślane. Autor udowadnia głęboką refleksję nad problemem dylematu "być czy mieć" oraz umiejętność analizy historycznej i społecznej. Poprawnie wykorzystuje argumenty zarówno z przeszłości, jak i teraźniejszości, aby wykazać istotę tego zagadnienia. Dodatkowo, podsumowanie i perspektywa na przyszłość są świetnie rozwinięte i dodają całości kluczowego wymiaru. Bardzo dobra praca!

Ocena: 5

Ocena: 5 Wypracowanie jest bardzo przemyślane i dobrze argumentowane. Autor świetnie analizuje zarówno historyczne jak i współczesne aspekty dylematu "być czy mieć". Podoba mi się sposób, w jaki autor odnosi się do kulturowego i społecznego kontekstu posiadania oraz w jaki sposób podkreśla rolę bycia w spełnieniu osobistym. Bardzo ciekawe jest również spojrzenie na przyszłość i potencjalne zmiany w społeczeństwie. Wypracowanie jest przepełnione mądrością i refleksją. Świetna praca!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się