Wypracowanie

Wybór postawy życiowej, a skuteczność w realizacji celu

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 23.04.2024 o 11:22

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Literatura ukazuje, jak wybór postawy życiowej wpływa na osiąganie celów. Bohaterowie, tak jak Tadeusz Soplica czy Stanisław Wokulski, demonstrują, że determinacja i poświęcenie są kluczem do sukcesu. Emocje 🤔

W literaturze wielokrotnie powraca motyw wyboru postawy życiowej i jego wpływu na realizację celów. Przykłady bohaterów, którzy za sprawą swojej determinacji, odwagi, ale też adaptacji do zmieniających się okoliczności, osiągają zamierzone cele, są inspirujące i pouczające.

Zacząć można od "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, gdzie młody bohater Tadeusz Soplica wybiera drogę patrioty, walcząc o wolność ojczyzny. Jego postawa, pełna młodzieńczego zapału i odwagi, staje się wyrazem dążenia do niepodległości. W finale, choć forma walki może nie przynieść natychmiastowego sukcesu w postaci odzyskania niepodległości, to jednak skutecznie motywuje społeczność lokalną do działania i umacnia ducha narodowego. Postawa Tadeusza pokazuje, że determinacja i poświęcenie mogą wzmacniać ducha walki i prowadzić do długoterminowego sukcesu.

Podobne wnioski można wysnuć, analizując "Lalkę" Bolesława Prusa. Stanisław Wokulski, główny bohater powieści, jest postacią, której wybory życiowe intensywnie wpływają na jego losy. Choć jego pierwotnym celem jest zdobycie serca Izabeli Łęckiej, to sposób, w jaki dąży do tego celu, przez ciężką pracę, innowacyjność w biznesie i dążenie do zrozumienia skomplikowanej natury miłości, przemienia go w mężczyznę sukcesu. Mimo różnych niepowodzeń, postawa Wokulskiego pokazuje, że niezłomność w dążeniu do celu jest kluczem do osiągnięcia sukcesu, nawet jeśli nie jest to sukces w początkowo zamierzonym kształcie.

Inną fascynującą postacią, która konsekwentnie dąży do wybranego celu, jest Edmond Dantès z "Hrabiego Monte Christo" Aleksandra Dumasa. Jego życiowy wybór – zemsta – jest przykładem skrajnie jednostronnej postawy. Orzekł sobie cel, do którego dąży z niespotykaną determinacją i cierpliwością. Efektem jest przemyślana i skuteczna realizacja zemsty, lecz przynosi to również zrozumienie pustki, jaką taka postawa może wypełniać w życiu. Dantès odkrywa, że skupienie wszystkich sił na jednym celu może prowadzić także do głębokiej tragedii osobistej.

Istotne jest także zrozumienie, że postawa życiowa może być elastyczna, co symbolizuje różnorodność ludzkich ścieżek. "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall jest tu wymownym przykładem. Opisując historię Marka Edelmana, jednego z liderów powstania w getcie warszawskim, Krall ukazuje jak zmienne mogą być ludzkie postawy, jak adaptacja do sytuacji, mimo często niekorzystnych warunków, może prowadzić do spektakularnych, choć często bolesnych rezultatów. Edelman, mimo że wielokrotnie wystawiony jest na próbę, nie traci wiary w sens działania.

Te wszystkie przykłady literackie pokazują, że wybrana postawa życiowa ma ogromny wpływ na efektywność w realizacji celów. Czy to w sferze osobistej, czy narodowej, bohaterowie przez swój wybór i konsekwencję w działaniu nie tylko kształtują swoje losy, ale i wpływają na otaczający ich świat.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się