Wypracowanie

"Żyje się za pieniądze, ale nie należy żyć dla pieniędzy"- opowiadanie z odwołaniem do książek i filmu.

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 6.05.2024 o 11:22

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Analiza różnych dzieł literackich i filmowych pokazuje, że życie dla pieniędzy może prowadzić do osobistej ruiny i zagubienia. Prawdziwe szczęście często tkwi w wartościach niematerialnych, nie zaś w zdobywaniu majątku. ✅

Wielu ludzi, zarówno w rzeczywistości, jak i w literaturze, musiało zmagać się z dylematem, czy warto żyć dla pieniędzy. Czy istotnie pieniądze są kluczowe dla szczęścia, czy też mogą prowadzić do moralnej degradacji? Temat ten analizowany jest w różnych dziełach, takich jak "Lalka" Bolesława Prusa, "Kordian" Juliusza Słowackiego, "Legenda o świętym Aleksym" czy współczesnym filmie "Wilk z Wall Street" Martina Scorsese.

W "Lalce" Bolesława Prusa, mamy okazję obserwować tragiczne konsekwencje życia dla pieniędzy przez postać Stanisława Wokulskiego. Początkowo Wokulski jest postacią pozytywną, innowatorem i przedsiębiorcą, który jednak z czasem ulega obsesji na punkcie zgromadzenia majątku w celu zdobycia ręki ukochanej Izabeli. Wokulski poświęca swoje uczucia, wartości i dawną pasję do nauki, by tylko zyskać uznanie w oczach Izabeli i jej arystokratycznego otoczenia. Nie jest to jednak droga do szczęścia, a raczej droga, która prowadzi do jego osobistej ruiny i emocjonalnego wyczerpania, co ostatecznie potwierdza, że nie można żyć jedynie dla pieniędzy.

Podobne wnioski można wyciągnąć z analizy postaci Jordana Belforta w filmie "Wilk z Wall Street". Belfort, który zarabia ogromne pieniądze na giełdzie, żyje w świetle reflektorów, otoczony luksusem i hedonizmem. Jego życie staje się jednak spirala autodestrukcyjnych zachowań, które ostatecznie prowadzą do jego upadku. Belfort traci rodzinę, przyjaciół i wolność, demonstrując, że życie wyłącznie w pogoni za pieniędzmi nie tylko karmi najgorsze aspekty ludzkiej psychiki, ale również izoluje od prawdziwie ważnych aspektów życia.

Inne spojrzenie na życie bez pieniędzy oferuje "Legenda o świętym Aleksym", która opowiada historię mężczyzny, który rezygnuje ze swojego bogactwa i szlachetnego pochodzenia, by żyć w ubóstwie i skupić się na wartościach duchowych. Aleksy, odwracając się od materialnego świata, znajduje prawdziwe spełnienie w zgodności ze swoimi duchowymi przekonaniami. Życie bez dążenia do bogactwa ukazane jest tu jako ścieżka do moralnej czystości i głębokiego zadowolenia.

Natomiast tragiczne konsekwencje ambicji politycznych i pomieszania ideałów patriotycznych z osobistym egoizmem obrazuje dramat "Kordian". Tytułowy bohater, podejmując próbę zamachu na cara, wierzy, że jego działania przyniosą korzyści dla Polski. Jednak jego motywy nie są całkowicie altruistyczne – chodzi także o osobistą gloryfikację. Kordian ostatecznie doświadcza porażki, co symbolizuje, że działania kierowane fałszywymi motywacjami kończą się niepowodzeniem.

Zarówno w literaturze, jak i w życiu realnym, zdają się przewijać podobne motywy: życie dla pieniędzy prowadzi częściej do destrukcji niż do prawdziwego szczęścia. Postaci, które znajdują spokój i szczęście, to te, które cenią wartości niematerialne – miłość, rodzina, duchowość. Co więcej, często są to te postaci, które zrozumiały, że chociaż pieniądze są niezbędne do życia, nigdy nie powinny być celem samym w sobie.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się