Rozprawka

Z prądem czy pod prąd? Jaka postawę wobec rzeczywistości uznajesz za wartościową?

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Tekst przedstawia analizę postaw Macieja Boryny i Konrada z lektur szkolnych. Porównuje wartość tradycji z potrzebą zmian. Ważna jest umiarkowana postawa życiowa. ✅

Nie ma wątpliwości, że każdy z nas na co dzień spotyka się z wyborami, które w pewien sposób wpływają na nasze życie oraz otaczającą nas rzeczywistość. Wielokrotnie stajemy przed dylematem: iść z prądem czy też może pod prąd? To pytanie, które od wieków nurtuje ludzi w różnych sytuacjach życiowych. Szukając odpowiedzi na to pytanie, warto przyjrzeć się postawom dwóch bohaterów lektur obowiązkowych, które są nam bliskie ze szkolnej ławki. Pierwszym z nich jest Maciej Boryna z „Chłopów” Władysława Reymonta. Maciej pokazuje nam, jak wygląda życie człowieka, który idzie z prądem. Pracowity i związany z ziemią, żyje według starych zwyczajów i tradycji. Jego życie jest ciężkie, ale przewidywalne. Z jednej strony, można by pomyśleć, że taka postawa jest godna naśladowania. Jest on uosobieniem solidności i stabilności, jego życie toczy się wyznaczonym od pokoleń torem. Jednak z drugiej strony, brakuje w nim aspektu rozwoju, zmiany, poprawy losu. Maciej i jego rodzina przyjmują trudy doli bez większego sprzeciwu, co można uznać za pewnego rodzaju bierność wobec rzeczywistości. Z kolei Drugi bohater, który dostarcza nam wartościowych przemyśleń na temat życia "pod prąd", to Konrad z „Dziadów” cz. III Adama Mickiewicza. Jest on przykładem człowieka, który nie zgadza się na niesprawiedliwość i próbuje walczyć z opresyjnym reżimem. Jego bunt jest wyrazem sprzeciwu wobec zastanych warunków i pokazuje, że niektóre sytuacje wymagają stanowczych, często radykalnych działań. Konrad - choć nietrzymający się za wszelką cenę realiów swojego świata - daje nam do myślenia, czy czasem warto postawić wszystko na jedną kartę dla wyższych idei. Obie te postawy mają swoje plusy i minusy. Warto zastanowić się jednak, którą postawę uznać za wartościowszą. W mojej opinii, warto odnaleźć złoty środek pomiędzy tymi dwoma ekstremami. Życie to nieustanny ciąg wyborów i decyzji, a dogmatyczne trzymanie się jednego sposobu działania może nas ograniczać. Z jednej strony ważne jest, by umieć korzystać z doświadczenia i mądrości przodków, jak Maciej, ale z drugiej strony nie możemy zapominać o własnych przekonaniach i walce o lepszy świat, jaką symbolizuje Konrad. Realizm i pragmatyzm życia na wsi, wyniesiony z „Chłopów”, może znakomicie uzupełniać się z idealizmem i dążeniem do zmian, czego przykładem jest „Dziady”. Podsumowując, wydaje mi się, że najbardziej pożądana jest postawa umiarkowania, która pozwala na adaptację do zmieniającej się rzeczywistości, nie tracąc jednocześnie własnych zasad i wartości. Bycie otwartym na zmiany, lecz z zachowaniem szacunku dla tradycji i dziedzictwa, które nas ukształtowało, wydaje się być drogą wartą polecenia.

Napisz za mnie dowolne zadanie domowe jako Rozprawka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się