Rozprawka

Marzenia o lepszym świecie a zderzenie z rzeczywistością: "Lalka", "Przedwiośnie"

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 11.04.2024 o 10:05

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Rozprawka

Marzenia o lepszym świecie a zderzenie z rzeczywistością: "Lalka", "Przedwiośnie"

Streszczenie:

Marzenia bohaterów literackich często rozbijają się o surową rzeczywistość społeczną, polityczną i ekonomiczną. W "Lalce" i "Przedwiośniu" marzenia o lepszym świecie prowadzą do bolesnego rozczarowania. Literatura ukazuje konieczność konfrontacji z rzeczywistością. 🤔

Marzenia o lepszym świecie stanowią jedną z podstawowych sił napędowych ludzkich działań i aspiracji. Są one nieodłącznym elementem ludzkiej natury i często stanowią punkt wyjścia dla zmian społecznych, kulturalnych czy politycznych. Jednak droga od marzenia do jego realizacji jest często wyboista i pełna zderzeń z surową rzeczywistością. Dwie wybitne polskie powieści, "Lalka" Bolesława Prusa oraz "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, w niezwykle trafny sposób ukazują problematykę marzeń o lepszym świecie i ich zderzenie z rzeczywistością.

W "Lalce" Prusa, główny bohater, Stanisław Wokulski, jest postacią, która swoje życie poświęca realizacji marzeń o lepszym jutrze. Zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym pragnie tworzyć świat, w którym możliwe będzie szczęście i sprawiedliwość. Poprzez swoją działalność jako przedsiębiorca, Wokulski dąży do podniesienia standardu życia swoich pracowników i wprowadzenia nowoczesności do zastanego porządku. Jednak im dalej w las, tym bardziej bolesne dla niego staje się zderzenie z oporem otaczającej go rzeczywistości. Marzenia o wielkiej miłości do Izabeli Łęckiej rozbijają się o mur materializmu i snobizmu, podobnie jak jego aspiracje do zreformowania społeczeństwa na bardziej sprawiedliwe, spotykają się z niezrozumieniem i odrzuceniem.

"Przedwiośnie" Żeromskiego to z kolei opowieść o młodym Cezarym Baryce, który po traumie doświadczonej w czasie rewolucji bolszewickiej w Rosji marzy o powrocie do ojczyzny i odbudowie jej na nowo, na lepszych, sprawiedliwych zasadach. Baryka, niesiony idealizmem młodości i marzeniami o Polsce jako "szklanych domach", symbolizujących postęp i równość, szybko jednak doświadcza zderzenia z rzeczywistością Polski lat 20. XX wieku, która jest pełna nierówności, korupcji i moralnego upadku. Jego marzenia o lepszym świecie okazują się być nieosiągalne w obliczu złożoności i trudności życia politycznego i społecznego tamtych czasów.

W obu dziełach bohaterowie są kierowani silnymi marzeniami o lepszym świecie, lecz zarówno Wokulski, jak i Baryka doświadczają bolesnego rozczarowania. W ich przypadkach marzenia uderzają o mur rzeczywistości, która okazuje się nie tylko odmienna od wyidealizowanych wyobrażeń, ale często wręcz wrogą wobec wszelkich prób zmiany. Dzieje się tak ze względu na złożoność struktur społecznych, klasowe podziały czy polityczne zawirowania, które uniemożliwiają realizację indywidualnych lub grupowych aspiracji.

Analiza postaw bohaterów „Lalki” i „Przedwiośnia” pokazuje, że marzenia o lepszym świecie, choć szlachetne, wymagają konfrontacji z rzeczywistością, a także elastyczności w dostosowywaniu aspiracji do realiów. Równocześnie, wspomniana wyżej literatura utrwala przekonanie, że mimo często tragicznego zderzenia marzeń z rzeczywistością, pragnienie ich realizacji jest nieśmiertelnym i fundamentalnym aspektem ludzkiej egzystencji.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Wypracowanie jest bardzo dobrze napisane i charakteryzuje się głęboką analizą problematyki marzeń o lepszym świecie i ich zderzenia z rzeczywistością, jak również stosuje trafne przykłady z dwóch znanych polskich powieści. Uczniowska praca pokazuje nie tylko zrozumienie treści lektur, ale także umiejętność ich analizy oraz wnioskowanie na podstawie przedstawionych faktów. Jest to bardzo dojrzałe podejście do tematu, co przekłada się na wysoką ocenę. Gratuluję!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się