Rozprawka

Różne postawy wobec odmienności - analiza literacka

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 15.04.2024 o 10:59

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Analiza różnych postaw wobec odmienności w literaturze i życiu społecznym pokazuje, że temat ten nadal jest aktualny i ważny. Literatura może pomóc w budowaniu bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. 🤔

Odmienność w życiu społecznym to jeden z najbardziej palących problemów, z którymi ludzkość przyszło się zmagać na przestrzeni wieków. Choć ludzkość dokonała ogromnego postępu w zakresie nauki, technologii i medycyny, to temat akceptacji odmienności, czyli postaw wobec osób różniących się od większości pod względem rasy, orientacji seksualnej, wyznania, kultury czy niepełnosprawności, nadal pozostaje przedmiotem dyskusji i konfliktów. W literaturze, zarówno tej obowiązkowej, jak i poza kanonem, nie brakuje przykładów różnych postaw wobec odmienności, które skłaniają do refleksji nad własnymi zachowaniami i postawami.

Lekturą obligatoryjną, w której temat różnych postaw wobec odmienności został szczególnie mocno zaznaczony, jest "Lalka" Bolesława Prusa. Przez pryzmat miłości Stanisława Wokulskiego - człowieka z niższych warstw społecznych, poprzez ciężką pracę i talent biznesowy dorobionego do olbrzymich pieniędzy, do arystokratki Izabeli Łęckiej, Prus demaskuje hipokryzję i powierzchowność ówczesnej arystokracji oraz ich postawę wobec "odmiennego", czyli kogoś spoza ich elitarnego kręgu. Prezentuje różne postawy społeczeństwa wobec osób postrzeganych jako inne ze względu na swoją pozycję społeczną.

Innym utworem, który doskonale oddaje zróżnicowane postawy wobec odmienności, jest "To" Stephena Kinga. W tej powieści autor przedstawia losy grupy dzieci - "Klubu Frajerów", które łączy wykluczenie ze względu na różne formy odmienności - od nadwagi, przez jąkanie, po pochodzenie etniczne. Dzieci te, mimo iż są przez społeczność traktowane jako outsiderzy, potrafią znaleźć w sobie siłę, by stawić czoła tytułowemu "To" - bytowi wykorzystującemu właśnie ich strachy, w tym strach przed wykluczeniem i nieakceptacją. King ukazuje, że solidarność wobec wspólnego wroga może przynieść ludziom odmienność i zasiać w nich ziarna większej tolerancji.

Kontekstem wartym odniesienia jest kwestia odmienności w dyskursie publicznym, szczególnie w obliczu kryzysu migracyjnego. Mamy do czynienia z bardzo różnymi postawami - od otwartego przyjmowania osób z innych krajów, przez neutralność, aż po otwartą wrogość. Społeczności lokalne, rządy, a nawet poszczególne osoby mogą reprezentować cały przekrój postaw wobec odmienności kulturowej, religijnej czy etnicznej.

Drugim kontekstem są współczesne media społecznościowe i ich rola w kształtowaniu postaw wobec odmienności. Często media te stają się areną brutalnych dyskusji, podczas których odmienność jest przedmiotem szyderstw, krytyki, a nawet hejtu. Z drugiej strony, media społecznościowe mogą służyć jako platformy wspierające dialog, edukację i wzajemne zrozumienie między przedstawicielami różnorodnych grup.

Analizując różne postawy wobec odmienności w literaturze i życiu społecznym, można dojść do wniosku, że literatura, tak jak życie, obfituje w przykłady zarówno akceptacji, jak i odrzucenia tych, którzy są "inni". Rozważania te skłaniają do refleksji nad własnymi postawami i zachowaniami, a także do zastanowienia się, jak można przyczynić się do budowania bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się