Rozprawka

Różne postawy ludzi w sytuacjach granicznych: analiza literacka

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 15.04.2024 o 10:49

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

W obliczu ekstremalnych sytuacji ludzie wykazują różnorodne postawy. "Dżuma" oraz "Rok 1984" ukazują zarówno altruizm, jak i egoizm w obliczu kryzysu. Takie reakcje są widoczne również w rzeczywistości, gdzie sytuacje graniczne testują ludzką moralność. 🤔

W obliczu sytuacji ekstremalnych reakcje ludzkie mogą być różnorodne. Niektórzy wykażą się altruizmem i odwagą, inni zaś egoizmem lub biernością. Dwie wybrane lektury, "Dżuma" Alberta Camusa oraz "Rok 1984" George'a Orwella, doskonale ilustrują ten problem, prezentując zarówno wspólnotowe jak i indywidualne postawy w sytuacjach granicznych.

"Dżuma" Camusa ukazuje, jak epidemia zabójczej choroby w fikcyjnym mieście Oran wywołuje różne reakcje wśród mieszkańców. Doktor Bernard Rieux, główny bohater, reprezentuje postawę człowieka zaangażowanego, który pomimo świadomości nieuniknionej śmierci i cierpienia, czyni wszystko, aby pomagać innym. Jego działania stanowią wyraz głębokiej empatii i poczucia obowiązku wobec pacjentów. Za przykład odwagi i altruizmu można też uznać postać Tarrou, który organizuje sanitarne oddziały wolontariuszy, walcząc z rozprzestrzeniającą się chorobą. Te postacie ukazują, iż nawet w najgorszych okolicznościach możliwe jest zachowanie ludzkości i empatii.

Inne postacie z "Dżumy", jak np. Cottard, wykazują się zupełnie odmiennymi cechami. Cottard, czerpiący korzyści z sytuacji epidemii, jest przykładem egoizmu i moralnej degradacji, pokazując, jak kryzys może wyzwolić najgorsze ludzkie instynkty.

Z kolei w "Roku 1984" Orwella spotykamy się z innym rodzajem sytuacji granicznej - totalitarnym reżimem, który inwigiluje i kontroluje każdy aspekt ludzkiego życia. Główny bohater, Winston Smith, początkowo stawia opór systemowi, pragnąc zachować własną tożsamość i niezależność myślenia. Jego próby buntu przeciwko wszechobecnemu "Wielkiemu Bratu" oraz poszukiwanie prawdy pokazują, że nawet w najbardziej represyjnych warunkach możliwa jest próba zachowania ludzkiej godności. Ten osobisty bunt Winstona ostatecznie kończy się jednak porażką – poddany torturom, zdradza swój ideał i personę, którą kocha, wykazując, że system może złamać jednostkę i podporządkować sobie jej wolę.

Porównując postawy bohaterów obu utworów, można dojść do wniosku, że warunki ekstremalne wyzwalają różnorodne reakcje, od najbardziej szlachetnych po całkowicie nikczemne. Dzieje się tak, gdyż sytuacje graniczne testują naszą moralność, wartości i determinację.

Oprócz literatury, w rzeczywistości można znaleźć wiele przykładów potwierdzających tę tezę. Historyczne wydarzenia, jak II wojna światowa czy pandemia COVID-19, pokazały zarówno heroizm i poświęcenie, jak i strach, egoizm oraz manipulację strachem. Sytuacje graniczne, zarówno te z literatury, jak i z życia, uczą nas, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do zarówno wielkiej odwagi i dobroci, jak i słabości. To, jaką postawę przyjmiemy, zależy od naszych indywidualnych wyborów, wartości i charakteru.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się