Rozprawka

Człowiek w poszukiwaniu sensu własnej egzystencji: refleksja w świetle "Latarnika" i "Kordiana"

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 29.04.2024 o 10:51

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Poszukiwanie sensu życia to główny motyw w "Latarniku" Sienkiewicza i "Kordianie" Słowackiego. Bohaterowie, Skawiński i Kordian, przemierzają osobiste drogi w poszukiwaniu spokoju i rozwiązania własnych wątpliwości. 🤔

Człowiek w poszukiwaniu sensu własnej egzystencji to motyw, który pojawia się w wielu utworach literackich różnych epok. W polskiej literaturze XIX wieku szczególnie wyraźnie można zauważyć tę problematykę w dziełach takich jak "Latarnik" Henryka Sienkiewicza oraz "Kordian" Juliusza Słowackiego. Choć obie książki należą do tego samego okresu, różnią się gatunkowo i tematycznie, przedstawiają odmienne ścieżki bohaterów, którzy w różny sposób starają się odnaleźć głębszy sens życia, zmagać się z przeciwnościami i ostatecznie definiują swoje miejsce w świecie.

"Latarnik" Sienkiewicza opowiada historię Skawińskiego, emigranta i weterana wielu wojen, który przez swoje doświadczenia życiowe został zmuszony do przemyśleń nad sensem życia. Po latach wędrówek i poszukiwań stabilizacji, Skawiński przyjmuje posadę latarnika. To zmiana, która pozwala mu na introspekcję i znajdowanie spokoju, dając jednocześnie miejsce na zastanowienie się nad dotychczasowymi wyborami. Jego izolacja od reszty świata, symbolicznie przedstawiona przez latarnię na końcu świata, staje się metaforą wewnętrznej podróży do własnego „ja”. Czytanie książki - "Pana Tadeusza" - które Skawiński odkrywa na nowo, wydaje się być momentem, w którym bohater zaczyna rozumieć wartość spokoju, kontemplacji i znaczenia historii oraz kultury dla każdego człowieka. W tej samotności na końcu świata Skawiński znajduje odpowiedź na swoje pytania o sens życia, realizując się jako człowiek, który pomimo wielu trudów, potrafi znaleźć wewnętrzną równowagę i spokój.

Z kolei "Kordian" Słowackiego rysuje postać tytułowego bohatera, który jest młodym, idealistycznym Polakiem, próbującym odnaleźć swoje miejsce i sens istnienia w dobie walk narodowowyzwoleńczych. Jego podróż – zarówno fizyczna, jak i duchowa – pełna jest wątpliwości, refleksji i prób zrozumienia, jaki powinien być jego wkład w losy narodu. Wielka podróż Kordiana do Rzymu, a później próba zamachu na cara w etiudzie "Na Mont Blanc" stają się katalizatorem głębokich przemyśleń dotyczących odpowiedzialności, honoru, patriotyzmu i osobistego przeznaczenia. Kordian stoi przed trudnym zadaniem – chce służyć Polsce, ale jednocześnie boryka się z osobistymi lękami i wątpliwościami co do sensu swoich działań. Próba zamachu kończy się fiaskiem, a bohater zostaje sterroryzowany przez własne sumienie oraz prześladowany przez obraz przegranej Polski będący symbolem jego własnych niepowodzeń. Kordian tekstu Juliusza Słowackiego jest przykładem osoby, która, mimo początkowych heroicznych idealizmów, musi zmierzyć się z rzeczywistymi emocjonalnymi i moralnymi wyzwaniami. W tych poszukiwaniach sensu życia, Kordian w końcu także osiąga pewnego rodzaju oświecenie, choć dużo bardziej bolesne i tragiczne w swojej naturze.

Analizując losy bohaterów obu utworów, możemy dostrzec, że poszukiwanie sensu życia jest procesem indywidualnym, zależnym od osobistych doświadczeń, wartości, a także kontekstu historyczno-społecznego, w którym jednostki się znajdują. Zarówno Skawiński, jak i Kordian, mierzą się z pytaniami o własną tożsamość, przynależność i sens swoich działań, a ich drogi, chociaż różne, są obrazem ludzkiej kondycji, która nieustannie zmaga się z ograniczeniami i poszukuje prawdy o sobie.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się