Rozprawka

Miłość kontra rozum w literaturze romantycznej

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 29.04.2024 o 10:57

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Epoka romantyzmu to czas konfliktu między miłością a rozumem, widocznego w literaturze. Bohaterowie kierowali się emocjami, co często kończyło się tragicznie, pokazując, że miłość przeważa, choć nie zawsze bez ofiar. 🤔

Epoka romantyzmu była okresem, w którym w literaturze dominowały tematy miłości i rozumu oraz ich konflikty. Analiza kilku kluczowych dzieł tej epoki pozwala na głębsze zrozumienie, które z tych dwóch aspektów ludzkiej natury ostatecznie przeważa.

Na początek warto zastanowić się nad traktowaniem miłości i rozumu w dramacie "Cierpienia młodego Wertera" Johanna Wolfganga Goethego. Werter, główny bohater utworu, to postać kierująca się niemal wyłącznie uczuciami. Jego miłość do Lotte, choć nieodwzajemniona, staje się osią jego życia. Mimo prób zastosowania rozumu i oddalenia się, aby zapomnieć o ukochanej, ostatecznie emocje biorą górę, co prowadzi do tragicznego końca – samobójstwa. W tym przypadku wydaje się, że miłość przeważa nad rozumem, jednak kończy się to katastrofą.

Inną perspektywę na konflikt między uczuciem a rozsądkiem prezentuje "Balladyna" Juliusza Słowackiego. Tytułowa postać, by osiągnąć własne cele, decyduje się na zbrodnię – zabójstwo własnej siostry. Balladyna, kierująca się chęcią władzy, dokonuje wyborów, które są zaprzeczeniem uczuciowości i empatii, jednak również jej historia kończy się nieszczęśliwie. Tutaj rozum, pozbawiony emocjonalnej kontroli i moralności, prowadzi do moralnej degradacji i osobistej tragedii.

Zupełnie inny obraz konfliktu między miłością a rozumem można zaobserwować w dziele "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a. Tytułowi bohaterowie, mimo podziałów rodzinnych i społecznych przeciwności, decydują się kochać. Ich miłość, choć pełna pasji i głębokich uczuć, nie znajduje zrozumienia w racjonalnym świecie feudów i animozji między rodami. Śmierć kochanków, chociaż tragiczna, stała się symbolem ponadczasowego przesłania, że miłość może przekraczać granice rozumu.

Przypadek "Kordiana" Juliusza Słowackiego rzuca światło na wewnętrzną walkę między pragnieniami serca a rozsądkiem. Kordian, podobnie jak Werter, jest postacią bardzo emocjonalną. Jego decyzja o próbie zamachu na cara wynika z miłości do ojczyzny, co ilustruje, że uczucia mogą być także motywacją do działań o większym, narodowym znaczeniu. Jednak jego dylematy i wątpliwości pokazują, jak trudno jest odnaleźć równowagę między tym, co dyktuje serce, a tym, co nakazuje rozum.

Podobne zagadnienia pojawiają się w "Dziadach cz. III" Adama Mickiewicza. Konrad, wyrażając swoje emocje i pragnienia wobec Boga i narodu, ilustruje zmagania z własnymi uczuciami i społecznymi oczekiwaniami. Jego postawa, oscylująca między buntowniczym zapałem a rozpaczą, ukazuje kolejne przykłady konfliktu między miłością a rozumem.

Analizując przedstawione dzieła, można dojść do wniosku, że w romantyzmie często to miłość wygrywa z rozumem, choć rzadko bywa to triumf bez ofiar. Siła uczuć zdaje się przeważać nad racjonalnymi kalkulacjami, mimo że często kończy się to tragicznie dla bohaterów. Romantyczna literatura podkreśla zatem, że uczucia są istotnym, choć niekiedy destrukcyjnym elementem ludzkiej egzystencji.

Napisz za mnie dowolne zadanie domowe jako Rozprawka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się