Wypracowanie z historii

Jak Hitler doszedł do władzy?

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 24.04.2024 o 16:07

Rodzaj zadania: Wypracowanie z historii

Streszczenie:

Adolf Hitler doszedł do władzy w Niemczech w sposób stopniowy i systematyczny, wykorzystując kryzys społeczno-gospodarczy i manipulacje polityczne. Jego dyktatorska kontrola nad Niemcami miała ogromne konsekwencje dla Europy i świata. 🤔

Adolf Hitler, lider Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP), doszedł do władzy w Niemczech w sposób, który był zarówno stopniowy, jak i systematyczny, a jego droga do władzy rozpoczęła się na długo przed nominacją na kanclerza w 1933 roku. Przesłanki i konsekwencje tego, jak Hitler stał się kanclerzem Niemiec, są kluczowe do zrozumienia późniejszego wpływu jego polityki na Europę i świat.

Po zakończeniu I Wojny Światowej, Niemcy przeżywały poważny kryzys społeczno-gospodarczy. Wielka inflacja w latach 20. znacząco obniżyła wartość niemieckiej marki, co doprowadziło do masowego ubóstwa i niezadowolenia społecznego. W takiej atmosferze idee ekstremistyczne zyskiwały na popularności, czego przykładem była dynamicznie rozwijająca się NSDAP, której przewodniczącym był Hitler od roku 1921. Hitler wykorzystywał swój charyzmatyczny talent oratorski do przyciągania coraz większej liczby zwolenników, prezentując siebie jako mesjasza, który przywróci Niemcom dawną wielkość.

W 1923 roku Hitler podjął próbę przejęcia władzy siłą w tzw. puczu monachijskim, który zakończył się jednak niepowodzeniem oraz krótkim uwięzieniem Hitlera. Okres ten jednak nie zmarnował i napisał "Mein Kampf", dzieło, które stało się ideologiczną podstawą nazizmu, a Hitler skupił się na legalnych metodach zdobycia władzy. NSDAP stopniowo zyskiwała poparcie wyborcze, a kryzys gospodarczy na przełomie lat 20. i 30., nasilony przez Wielki Kryzys, przyspieszył wzrost poparcia dla partii, która obiecywała stabilizację i rozwiązanie problemów ekonomicznych.

W wyborach w lipcu 1932 roku NSDAP stała się największą partią w Reichstagu, a jednak Hitlerowi nadal brakowało pełnej władzy. W styczniu 1933 roku, po burzliwych manewrach politycznych i przekonywaniu innych partii i prezydenta Paula von Hindenburga, Hitler został mianowany kanclerzem. Chociaż początkowo sprawował władzę jako część koalicyjnego rządu, szybko manewrował, aby zyskać pełną kontrolę, wykorzystując łatwowierność i słabość swoich politycznych rywali.

Pożar Reichstagu w lutym 1933 roku dał Hitlerowi pretekst do przeforsowania Rozporządzenia o Ochronie Narodu i Państwa, znoszącego wiele obowiązujących wolności obywatelskich i umożliwiającego aresztowanie liderów politycznych opozycji, co osłabiło ich pozycję w nadchodzących wyborach, a także utrwalenie autorytarnej władzy. W marcu 1933 roku po wyborach, w których NSDAP nie uzyskała pełnej większości, ale zdobyła dostateczne poparcie, Hitler przeforsował Ustawę o Pełnomocnictwach, dzięki której rząd mógł wydawać prawa, omijając parlament, co ostatecznie zapieczętowało jego dyktatorską kontrolę nad Niemcami.

Podsumowując, droga Hitlera do władzy była złożona i wykorzystywała zarówno legalne, jak i nielegalne metody zdobywania władzy, masowe niezadowolenie społeczne i aktywne wykorzystywanie kryzysów polityczno-gospodarczych. Jego zdolności demagogiczne, połączone z sprytnymi grami politycznymi i wykorzystaniem słabości systemu demokratycznego Weimaru, pozwoliły mu przejąć kontrolę nad Niemcami, doprowadzając do ustanowienia totalitarystycznego reżimu nazistowskiego.

Napisz za mnie wypracowanie z historii

Wyszukaj podobne prace:#hitler#władza#historycznie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się