Nieskończony ciąg arytmetyczny o równaniach N/1: A trzy = jeden, A dziewięć = -11

Przedmiot: Matematyka

Streszczenie:

Odpowiedź: a₃ = A trzy - 24. ✅

Aby rozwiązać to zadanie, musimy znaleźć różnicę (d) między kolejnymi wyrazami tego ciągu arytmetycznego. Pierwszy wyraz ciągu (a) wynosi A trzy, drugi (a2) równa się A dziewięć, a trzeci (a3) jest nam nieznany. Możemy użyć wzoru ogólnego na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego: an = a + (n-1)d, gdzie "a" to pierwszy wyraz, "n" to numer wyrazu, a "d" to różnica między kolejnymi wyrazami. Podstawiając wartości, mamy n = 2, a = A trzy oraz an = A dziewięć: A dziewięć = A trzy + (2-1)d Teraz musimy rozwiązać równanie, aby znaleźć wartość "d". A dziewięć = A trzy + d Podstawiając już znane wartości: -11 = 1 + d Aby znaleźć wartość "d", odejmujemy jedynkę z obu stron równania: -12 = d Ostatecznie, różnica między kolejnymi wyrazami tego ciągu arytmetycznego wynosi -12. Teraz możemy użyć tego informacji, aby znaleźć trzeci wyraz ciągu. Wykorzystujemy wcześniej wspomniany wzór, podstawiając wartości: a3 = A trzy + (3-1)(-12) a3 = A trzy - 24 Odpowiedź to A trzy - 24.

Wyjaśnij dowolne zadanie Matematyka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się