Sprowadź ułamki 2/5,2/3 i 1/2do wspólnego mianownika

Przedmiot: Matematyka

Streszczenie:

Zadanie dotyczy sprowadzania ułamków do wspólnego mianownika poprzez znalezienie NWW mianowników. Następnie należy przekształcić każdy ułamek, aby miał ten sam mianownik.🤔✅

Aby sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika, musimy znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) ich mianowników. 1. Ułamek 2/5 ma mianownik równy 5. 2. Ułamek 2/3 ma mianownik równy 3. 3. Ułamek 1/2 ma mianownik równy 2. NWW dla tych trzech liczb to 30. Teraz musimy przekształcić każdy ułamek tak, aby miał ten sam mianownik. 1. Ułamek 2/5 musimy przemnożyć przez 6/6 (jest to to samo co 1, ale przedstawione w innej postaci) i otrzymujemy 12/30. 2. Ułamek 2/3 musimy przemnożyć przez 10/10 (jest to to samo co 1, ale przedstawione w innej postaci) i otrzymujemy 20/30. 3. Ułamek 1/2 musimy przemnożyć przez 15/15 (jest to to samo co 1, ale przedstawione w innej postaci) i otrzymujemy 15/30. Teraz nasze ułamki mają ten sam mianownik równy 30: - 2/5 = 12/30 - 2/3 = 20/30 - 1/2 = 15/30

Wyjaśnij dowolne zadanie Matematyka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się