Ściągi

- przygotowane przez zszywkę

Stwórz dowolną ściągę

Rodzaje tkanek zwierzęcych

Tkanki zwierzęce są różnorodne pod względem struktury, funkcji i lokalizacji w organizmach zwierząt. Istnieje wiele rodzajów tkanek zwierzęcych, z których każda pełni inną rolę i wykonuje różne zadania. Kilka przykładów to tkanka...

Czytaj dalej

Hierarchiczna budowa ciała człowieka

Ciało człowieka posiada hierarchiczną budowę, która jest złożona z różnych poziomów organizacji. To dokładne zorganizowanie i połączenie różnych części ciała zapewnia sprawną i harmonijną pracę organizmu. Na najwyższym poziomie...

Czytaj dalej

Organizm człowieka jako funkcjonalna całość

Organizm człowieka można opisać jako kompleksową strukturę, w której różnorodne elementy współdziałają ze sobą w celu zapewnienia utrzymania homeostazy i pełnienia funkcji życiowych. Ciało człowieka ma hierarchiczną budowę, której...

Czytaj dalej

Metody badań biologicznych

1. Obserwacja: Metoda ta polega na bezpośrednim badaniu i rejestrowaniu zjawisk występujących w przyrodzie. Może być wykorzystywana do opisywania zachowań organizmów, obserwowania zmian w ekosystemie czy badania rozwoju organizmów. 2....

Czytaj dalej

Rysowanie sił o określonych właściwościach

1. Siła – jest to działanie między ciałami, które powoduje przyspieszenie lub zmianę ruchu danego obiektu. 2. Strzałka – do rysowania siły stosujemy strzałki. Ważne jest, żeby strzałka miała: - Kierunek – strzałka wskazuje...

Czytaj dalej

Rodzaje oddziaływań i skutki

1. Oddziaływania grawitacyjne: - Są to oddziaływania między masami ciał. - Skutek: Przyciągające siły między ciałami, które są proporcjonalne do ich mas i odległości. 2. Oddziaływania elektrostatyczne: - Są to oddziaływania między...

Czytaj dalej

Druga wojna światowa

Druga Wojna Światowa I. Przyczyny i wybuch wojny: 1. Traktat Wersalski i upokorzenie Niemiec. 2. Ekspansjonizm nazistowski i ideologia Hitlera. 3. Anschluss Austrii i zajęcie Sudetów przez Niemcy. 4. Inwazja na Polskę – wybuch wojny. II. Przebieg...

Czytaj dalej

Węglowodory: alkany, alkeny, alkiny, benzen

Węglowodory: - Węglowodory to organiczne związki chemiczne, które składają się z atomów węgla i wodoru. - Alkany są węglowodorami nasyconymi, czyli posiadają tylko pojedyncze wiązania między atomami węgla. Przykłady alków to metan...

Czytaj dalej

Chemiczne podstawy życia

Chemiczne podstawy życia 1. Woda: - Najważniejsza substancja w organizmach żywych, stanowi około 70% naszego ciała. - Pełni wiele funkcji, m.in. transportuje substancje odżywcze, usuwa produkty przemiany materii, utrzymuje stałą temperaturę...

Czytaj dalej

Oświecenie jako epoka rozumu

1. Definicja: Oświecenie to epoka w historii, która rozpoczęła się w XVII wieku i trwała przez większość XVIII wieku. Była to era, w której ludzie kładli nacisk na logiczne myślenie, rozwój nauki i odrzucenie przesądów. 2. Główne...

Czytaj dalej