Wypracowanie

Rodzaje komizmu w utworach Moliera.

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 1.05.2024 o 10:05

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Molier, znany francuski dramaturg i aktor, wykorzystywał różne formy komizmu w swoich komediach, aby krytykować społeczeństwo XVII wieku. Jego dzieła pozostają aktualne i uniwersalne. 🎭

Jan Baptysta Poquelin, znany bardziej jako Molier, to postać, której wpływ na literaturę francuską XVII wieku jest niepodważalny. Specjalizując się w komediach, Molier umiejętnie łączył rozmaite formy komizmu, by nie tylko bawić, ale i krytykować społeczeństwo swoich czasów.

Molier rozpoczął swoją karierę w trudnych czasach dla aktorów i dramatopisarzy, jednak dzięki swojej wytrwałości oraz wsparciu króla Ludwika XIV, który był wielkim miłośnikiem sztuki teatralnej, jego „Illustre Theatre” uzyskał znaczące uznanie. Molier, obserwując ówczesne społeczeństwo, doskonale rozumiał jego wady i zalety, co znakomicie odzwierciedlał w swoich dziełach.

Obfitość rodzajów komizmu w jego utworach zasługuje na szczegółową analizę. Komizm słowny, jeden z najistotniejszych, można dostrzec w dziełach takich jak „Świętoszek” czy "Lekarz mimo woli", gdzie dialogi pełne są ironii i dwuznaczności. Język używany przez postaci często służył do ukazania ich hipokryzji lub naiwności.

Komizm sytuacyjny, oparty na niespodziewanych zwrotach akcji, jest równie obecny. „Szkoła żon” ilustruje, jak misternie budowane są sytuacje, które doprowadzają do humorystycznych nieporozumień i pomyłek. Dzięki temu widzowie mogą obserwować, jak rozpadają się pozornie perfekcyjnie zaplanowane sytuacje społeczne.

Jednak to komizm postaci jest prawdopodobnie najbardziej znany w jego utworach. Tartuffe z „Świętoszka” czy Harpagon z „Skąpca” to postacie, które przez swe wyraziste, jednostronne cechy (np. obłuda religijna czy skąpstwo) stają się swoistymi maskami, za którymi krytyka społeczna staje się wyraźniejsza. Molier w mistrzowski sposób przedstawia te postacie, pokazując, jak ich wady wpływają na otoczenie.

Komizm obyczajowy z kolei doskonale prezentuje się w „Mieszczaninie szlachcicem”, gdzie Molier drwi z aspiracji burżuazji do tytułów i pozycji społecznych, które są poza ich zasięgiem i nieadekwatne do ich rzeczywistej tożsamości.

Obok bogactwa komizmu, istotne są problemy społeczne poruszane przez Moliera. Jego dzieła, choć komediowe, nie stronią od krytyki takich aspektów jak hipokryzja religijna, obłuda społeczna, czy żądza pieniądza, co sprawia, że nawet współczesny widz czy czytelnik może je odbierać jako aktualne i wymowne.

Nie można również zapominać o elementach tragedii. Molier często łączył komizm z werwą dramatycznych zakończeń, co można zaobserwować chociażby w „Don Juanie” czy „Mizantropie”, gdzie komizm miesza się z refleksją nad ludzkimi niedoskonałościami i moralnością.

Podsumowując, dzieła Moliera są uniwersalne i ponadczasowe nie tylko ze względu na ich bogatą warstwę humorystyczną, ale również krytyczno-socjologiczną. Analizując jego komedie, nie sposób nie docenić głębi, z jaką pisarz rozprawia się z ludzkimi wadami i społecznymi niesprawiedliwościami. Moje osobiste stanowisko wobec poruszanych przez Moliera problemów skłania mnie do głębokiego szacunku i uzasadnia przekonanie o niezmiennym znaczeniu jego twórczości.

Napisz za mnie wypracowanie domowe

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Wypracowanie jest bardzo dobrze napisane i przemyślane. Uczeń pokazał głęboką znajomość twórczości Moliera oraz umiejętnie przedstawił różne rodzaje komizmu występującego w jego utworach. Analiza poszczególnych form komizmu oraz ich znaczenie społeczne zostały przedstawione w sposób zwięzły i klarowny. Uczeń wykazał się również umiejętnością wyciągania wniosków i opiniowania na temat przekazu artystycznego Moliera. Bardzo dobrze!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się