Wypracowanie

W jaki sposób przedstawiano w literaturze różnych epok odwieczny dylemat człowieka dotyczący wyboru między moralnością, a karierą?

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 29.04.2024 o 9:47

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Literatura od wieków ukazuje konflikt między karierą a moralnością. Przykłady z różnych epok pokazują, że dylematy te są wiecznie aktualne i dotykają ludzkich serc. 🤔

Literatura od wieków stanowi solenne lustro, w którym odbijają się wielowymiarowe konflikty ludzkiej egzystencji. Jednym z takich odwiecznych dylematów, regularnie eksplorowanych przez pisarzy różnych epok, jest wybór między karierą a moralnością. To zagadnienie, chociaż zmienna w swoich kontekstach i formach, pozostaje wiecznie aktualne, odzwierciedlając boje wewnętrzne ludzi od starożytności po czasy współczesne.

Już w literaturze starożytnej i średniowiecznej można dostrzec głębokie zmagania z moralnością w obliczu ambicji. „Antygona” Sofoklesa stanowi klasyczny przykład konfliktu moralnego, w którym główna bohaterka staje w obronie rodzinnych wartości, przeciwstawiając się królewskim dekretom Kreona. Ta antyczna tragedia rzuca światło na trudność wyboru między prawem a etyką osobistą. W średniowieczu moralny dylemat przedstawiony jest w „Pieśni o Rolandzie”, gdzie tytułowy bohater wybiera śmierć, oddając życie za honor, zamiast ulec niskim pobudkom, choć mogłyby mu one zapewnić chwałę i sukces.

Następnie, w epoce renesansu, literatura zaczyna coraz głębiej sondować ludzkie zachowania i wybory. Tragizm Makbeta w dramacie Shakespearea ukazuje skomplikowaną psychikę człowieka, który skuszony wizją władzy, dokonuje nieodwracalnych decyzji, które trawią jego sumienie. Również Christopher Marlowe w swoim „Doktorze Fauście” prezentuje postać, która za cenę własnej duszy zawiera pakt z diabłem – wybór, w którym ambicje naukowe przewyższają wartości moralne.

Oświecenie to czas, kiedy rozważania na temat moralności stają się bardziej racjonalne i praktyczne. W dziele Ignacego Krasickiego „Dwa psy” poznajemy historie zwierząt, które reprezentują różne społeczne postawy – wierność i posłuszeństwo w kontrze do nieuczciwości i chciwości. Dyskusji na temat moralności dodaje kolejny wymiar Adam Smith i jego teorie ekonomiczne, w których można doszukać się rozważań o moralnej stronie ekonomii.

Niniejsze dylematy ewoluują w XIX wieku, kiedy to w romantyzmie i realizmie postaci często muszą wybierać między osobistą korzyścią a wartościami. „Lalka” Bolesława Prusa pokazuje, jak Wokulski, będąc pomiędzy osobistymi dążeniami a społecznymi oczekiwaniami, dokonuje wyborów, które odzwierciedlają jego moralne wartościowania. Natomiast w „Dziadach” Adama Mickiewicza zostaje przedstawiona problematyka patriotyzmu spleciona z osobistymi poświęceniami.

W XX wieku, dylematy te przybierają nowe formy, jak widać na przykładzie „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego, gdzie lekarz Tomasz Judym rezygnuje z kariery na rzecz służby ubogim, czy w „Granicach” Zofii Nałkowskiej, gdzie Zenon Ziembiewicz boryka się z konsekwencjami swoich decyzji, które prowadzą go do moralnej degradacji.

Podsumowując, literatura różnych epok stanowi bogate źródło studiów nad ludzkimi dylematami dotyczącymi wyboru między karierą a moralnością. Przykłady te pokazują, że choć czas i konteksty się zmieniają, podstawowe ludzkie konflikty pozostają niezmiennie aktualne. Wypracowanie równowagi między ambicjami a wartościami moralnymi pozostaje wyzwaniem, z którym mierzymy się wciąż na nowo, zarówno w literaturze, jak i w codziennym życiu.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Doskonałe wypracowanie, w sposób bardzo rzetelny i wszechstronny przedstawiony został dylemat człowieka dotyczący wyboru między moralnością a karierą w literaturze różnych epok. Doskonale dobrane przykłady literackie, starannie przeanalizowane i skonfrontowane z treścią. Doskonała analiza zarówno w kontekście antycznych tragedii, jak i dzieł renesansowych, oświeceniowych, romantycznych i współczesnych. Tekst jest klarowny, zwięzły i pełen głębi, co dowodzi znakomitej znajomości literatury. Gratuluję ogromnego wysiłku i staranności w opracowaniu tematu!

Ocena: 5

Ocena: 5 Doskonałe i kompleksowe wypracowanie na temat odwiecznego dylematu człowieka dotyczącego wyboru między karierą a moralnością w literaturze różnych epok. Praca pokazuje głęboką znajomość literatury światowej, zręczność w analizie tekstów oraz umiejętność łączenia różnych epok i gatunków literackich w spójną całość. Tekst jest błyskotliwy, merytoryczny i pełen ciekawych spostrzeżeń. Gratuluję!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się