Rola i znaczenie zintegrowanych działań profilaktycznych w ograniczaniu współczesnych zagrożeń i patologii wśród dzieci i młodzieży