Rozprawka

Wolność jako źródło ludzkiego szczęścia- analiza literacka

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Praca analizuje wpływ wolności na szczęście człowieka, odwołując się do literatury obowiązkowej w polskich szkołach średnich oraz kontekstu historycznego i współczesnego. Wolność postrzegana jest jako kluczowa wartość zarówno indywidualna, jak i społeczna.

Wolność od wieków stanowiła jedno z najważniejszych dążeń ludzkości. Pragnienie niezależności, zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej, jest motywem przewodnim wielu dzieł literackich. Dla człowieka wolność stanowi fundament szczęścia, co można zauważyć, analizując szereg lektur obowiązkowych w polskiej szkole średniej. Na przykładzie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej oraz "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego, a także kontekstu historycznego i współczesnego, zobaczymy, jak wolność wpływa na odczuwanie szczęścia przez człowieka. W "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej wolność ukazana jest przede wszystkim przez pryzmat możliwości wyboru własnej drogi życia. Główna bohaterka, Justyna Orzelska, dąży do wolności emocjonalnej i społecznej. Wywodzi się z niższych warstw społecznych, jednak dzięki swojej determinacji i pracy nad sobą udaje jej się przełamać bariery społeczne. Orzeszkowa pokazuje, że wolność osobista jest kluczem do osiągnięcia szczęścia, gdyż pozwala na realizację własnych dążeń i marzeń. Justyna, działając w zgodzie z własnym sercem i sumieniem, osiąga spełnienie, co świadczy o głębokiej prawdzie, że wolność jest fundamentem prawdziwego szczęścia. Z kolei "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego skłania do refleksji nad aspektem moralnym wolności. Raskolnikow, główny bohater powieści, żyje w przekonaniu, że człowiek jest wolny, aby przekraczać ustalone przez społeczeństwo granice, jeśli służy to wyższemu celowi. Jego dążenie do wolności prowadzi jednak do moralnego upadku i cierpienia. Dopiero uświadomienie sobie, że prawdziwa wolność to także odpowiedzialność za swoje czyny, otwiera przed Raskolnikowem drogę do prawdziwego szczęścia. Dostojewski pokazuje, że wolność bez odpowiedzialności jest iluzoryczna i prowadzi do destrukcji, zarówno indywidualnej, jak i społecznej. Na płaszczyźnie kontekstu historycznego, wolność zawsze była kluczową wartością dla narodów dążących do niepodległości. Przykładem może być długotrwała walka Polaków o wolność i niepodległość, która była inspiracją dla wielu dzieł literackich i artystycznych. Realizacja marzeń o wolnej Polsce przyniosła ludziom nie tylko ulgę po latach zmagania, ale i głębokie poczucie wspólnego szczęścia. W tym kontekście, wolność jako źródło szczęścia nabiera jeszcze głębszego wymiaru, łączącego indywidualne dążenia z dobrem całej społeczności. Współcześnie, wolność indywidualna i społeczna ma inne oblicze, koncentrując się na swobodzie wyrażania siebie, prawach człowieka i demokracji. Mimo że wyzwania się zmieniają, dążenie do wolności pozostaje niezmienne i stanowi o sile ducha ludzkiego. W dzisiejszym świecie pełnym zmian i niepewności, wolność – rozumiana jako możliwość dokonywania wyborów zgodnych z własnymi przekonaniami i wartościami – jest kluczowa dla osiągnięcia poczucia spełnienia i szczęścia. Analizując przedstawione dzieła i konteksty, można dojść do wniosku, że wolność, we wszystkich jej aspektach, stanowi fundament ludzkiego szczęścia. Pozwala na realizację marzeń, pełną ekspresję siebie oraz życie w zgodzie z własnymi wartościami. Wolność jest nie tylko wartością samą w sobie, ale także warunkiem koniecznym do osiągnięcia i doświadczania szczęścia w życiu człowieka.

Napisz za mnie dowolne zadanie domowe jako Rozprawka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się