Kreacja absurdu w dziełach literackich "Ferdydurke" Gombrowicza i "Szewcy" Witkacego.