„Trzeba mieć i być” uargumentowanie słuszności tej tezy na podstawie „Ojca Goriot” H. Balzaka.