Na wybranych przykładach z literatury obcej i polskiej omów ewolucję dramatu